Kwaliteit

Als Acupuncturist en als registertherapeut Shiatsutherapie sta ik geregistreerd bij de beroepsvereniging VBAG. De VBAG staat borg voor de kwaliteit van haar leden. Binnen de vereniging wordt voortdurend gewerkt aan het bewaken en verbeteren van de kwaliteitsnorm ten aanzien van de uitoefening van het ambacht van complementair therapeut.

Leden van de VBAG hebben een geaccrediteerde opleiding Westerse Medische Basiskennis op HBO-niveau volbracht.

Alle leden van de VBAG staan ingeschreven bij een koepel voor complementaire therapeuten, het RBCZ. Ze voldoen niet alleen aan de strenge beroepseisen die deze stichtingen stellen, maar zijn ook onderworpen aan het tuchtrecht van de stichting TCZ. Ook sta ik geregistreerd bij Quasir, een gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire zorg, hiermee voldoe ik aan de eis die de Wkkgz stelt per 1 Januari 2016. Daarnaast is elk lid afzonderlijk ingeschreven in het AGB-register dat de gegevens bijhoudt van alle erkende zorgverleners in Nederland.

Nascholing & intervisie
De VBAG hanteert nascholingsnormen, met als doel de deskundigheid en de professionaliteit van een praktiserend complementair therapeut op peil te houden en te bevorderen. Verder is jaarlijkse geaccrediteerde nascholing op het vlak van Westers Medische Basiskennis een verplichting waar alle aangesloten therapeuten aan moeten voldoen. Daarnaast volgt ieder VBAG Lid intervisie met collega-therapeuten en/of therapeuten van een andere discipline. Controle van het bovenstaande vindt elk jaar plaats.

Privacy
De privacy van de cli√ęnten wordt beschermd, de praktijk voldoet aan de eisen die de AVG stelt. De therapeut zal zorgvuldig omgaan met de verstrekte gegevens en informatie en deze zonder toestemming van de cli√ęnt nooit met derden delen. Alle therapeuten zijn geregistreerd in de zin van en handelen volgens de Wet op Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Klachtenregeling
Een cli√ęnt van een VBAG-therapeut die een klacht wil indienen kan zich wenden tot het secretariaat van de vereniging. De klacht zal onmiddellijk gemeld worden aan de klachtencommissie, die de klacht in behandeling neemt en werkt volgens het klachtenreglement¬†van de vereniging. Bent¬†u met hun oordeel niet tevreden, dan kunt u zich ook wenden tot de TCZ, want alle bij onze vereniging aangesloten therapeuten zijn automatisch ook aan hun tuchtrecht onderworpen.

ShiatsuPlus
Acupunctuur Rotterdam
Iokai Shiatsu therapie Rotterdam
Rotterdamse praktijk voor Acupunctuur en Shiatsutherapie

ShiatsuPlus-registertherapeut-RBCZ           TCZ           VBAG   SCAG