Klachtenregeling

Een cliënt die een klacht wil indienen kan zich wenden tot het secretariaat van de VBAG. De klacht zal gemeld worden aan de klachtencommissie, die de klacht in behandeling neemt. Bent u met hun oordeel niet tevreden, dan kunt u zich ook wenden tot de TCZ.

ShiatsuPlus
Acupunctuur Rotterdam
Iokai Shiatsu therapie Rotterdam
Rotterdamse praktijk voor Acupunctuur en Shiatsutherapie