Privacy

De privacy van de cliënten wordt beschermd, de praktijk voldoet aan de eisen die de AVG stelt. De therapeut zal zorgvuldig omgaan met de verstrekte gegevens en informatie en deze zonder toestemming van de cliënt nooit met derden delen. Alle therapeuten zijn geregistreerd in de zin van en handelen volgens de Wet op Bescherming Persoonsgegevens (WBP).