Kwaliteit

Als Acupuncturist en als registertherapeut Shiatsu ben ik geregistreerd bij de beroepsvereniging VBAG. De VBAG staat borg voor de kwaliteit van haar leden. Binnen de vereniging wordt voortdurend gewerkt aan het bewaken en verbeteren van de kwaliteitsnorm ten aanzien van de uitoefening van het ambacht van de complementair therapeut. Alle leden van de VBAG hebben een geaccrediteerde opleiding Westerse Medische Basiskennis op HBO-niveau afgerond.

Alle leden van de VBAG staan ingeschreven bij een koepel voor complementaire therapeuten, het RBCZ. Ze voldoen aan de beroepseisen die deze stichtingen stellen en zijn onderworpen aan het tuchtrecht van de stichting TCZ. Ook sta ik geregistreerd bij Quasir, een gespecialiseerde geschilleninstantie voor de complementaire zorg, hiermee voldoe ik aan de eis die de Wkkgz stelt per 1 Januari 2016. Daarnaast is elk lid afzonderlijk ingeschreven in het AGB-register dat de gegevens bijhoudt van alle erkende praktijken en zorgverleners in Nederland.

Nascholing & intervisie

De VBAG hanteert nascholingsnormen, met als doel de deskundigheid en de professionaliteit van een praktiserend complementair therapeut op peil te houden en te bevorderen. Verder volg ik jaarlijks geaccrediteerde nascholingen, zowel vakinhoudelijk als Westers Medische nascholingen. Controle van het bovenstaande vindt elk jaar plaats.